Plot No. 2505-2510 , Akshar Building, Near Jaldhara Chokdi, G.I.D.C., Ankleshwar - 393002(Gujarat) info@karma-intl.com (+91) 82007 07330